One thought on “REVIEW ỨNG DỤNG CONSTANT – ÁP DỤNG BLOCKCHAIN TRONG VIỆC CHO VAY THẾ CHẤP”

  1. Bạn cho mịnh hỏi,ví dụ giá btc lúc mình gửi vào là 10000usd/1 bit mình vay được 6500usd,nhưng khi đến thời kỳ đáo hạn giá btc còn 2000usd/1 bit,và khi đó mình không muốn nhận lại 1 bit mình đã gửi vào nữa,vậy trong tình huống này hệ thống sử lý thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *